Spread the love

[box_info]Pin codes of city of Odisha – City Name Starts with “P & Q” [/box_info]

  • Pin codes of city of Odisha!!P.T.C. Angul Dhenkanal 759123

 • PARLAKHEMUNDI HO Ganjam 761200
 • PHULBANI HO Phulbani 762001
 • PURI HO Puri 752001
 • Paburia Phulbani 762112
 • Padmanabhapur Ganjam 761007
 • Padmapur (R) Koraput 765025
 • Padmapur (Athagarh) Cuttack 754260
 • Padmapur (Keonjhar) Keonjhar 758073
 • Padwa Koraput 764038
 • Paikmal Sambalpur 768039
 • Paiksahi Mayurbhanj 757072
 • Palaspanga Keonjhar 758054
 • Palia Bindha Balasore 756167
 • Pallahara Dhenkanal 759119
 • Pallahat (Khurda) Puri 752056
 • Panchabati Koraput 764046
 • Panchabhuti Ganjam 761139
 • Panchagaon Sambalpur 768226
 • Pandapada Keonjhar 758071
 • Pandia Ganjam 761043
 • Panigrahipentha (Berhampur) Ganjam 760006
 • Panikolli Cuttack 755043
 • Panposh (Rourkela) Sundargarh 769004
 • Papadahandi Koraput 764071
 • Paradeep Lock Cuttack 754144
 • Paradeep Port Cuttack 754142
 • Parikud Puri 752032
 • Parjang Dhenkanal 759120
 • Parla Kalahandi 766103
 • Pastikudi Kalahandi 766021
 • Patia Puri 751031
 • Patkura Cuttack 754228
 • Patna Garh Balangir 767025
 • Patnagarh Rampur Balangir 767041
 • Patrapur Ganjam 761004
 • Pattamundai Cuttack 754215
 • Pegarpara Cuttack 754243
 • Pettapur Ganjam 761013
 • Phasi Ganjam 761038
 • Phiringia Phulbani 762011
 • Pichukuli Puri 752064
 • Pipli Puri 752104
 • Pirhat Bazar Balasore 756131
 • Pitala Ganjam 761103
 • Polsara Ganjam 761105
 • Pottangi Koraput 764039
 • Prasadraopentha (Jeypur) Koraput 764003
 • Pratappur Ganjam 761013
 • Pratappur (Baripada) Mayurbhanj 757103
 • Pritipur Cuttack 755013
 • Pudamari Ganjam 761014
 • Purana Baripada Mayurbhanj 757102
 • Purana Garh Sambalpur 768119
 • Purana Katak Phulbani 762013
 • Puri Station Road Puri 752002
 • Purnapani Sundargarh 770035
 • Purshottampur Ganjam 761018
 • Quairry Siding Panposh (Rourkela) Sundargarh 769015

By