mini-banner-gif
Breaking News:
Latest Posts
Odia Sahitya

#କୁନିଗପ #ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣ ଲେଖକ ରଶ୍ମିରଂଜନ ସାହୁ #କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ

#କୁନିଗପ #ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣ ଲେଖକ ରଶ୍ମିରଂଜନ ସାହୁ ସମୟର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ସମୟ ନାଇଁ ତେଣୁ କାଳଖଣ୍ଡ ର ହିସାବ ନାଇଁ ସେ ଅନେ…………କ ବର୍ଷ ପର ର କଥା ଦିନେ ହସ… more »

Odia Sahitya

#କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟତମ କର୍ମ – କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ #ଓଡିଆ #ଗଳ୍ପ

#କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟତମ କର୍ମ – କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ #ଓଡିଆ #ଗଳ୍ପ II ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟତମ କର୍ମ II ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟତମ… more »

Odia Poet

ନିଜକୁ ଦେଖ ନିଅ ପରଖ – ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

।। ନିଜକୁ ଦେଖ ନିଅ ପରଖ ।। ଆରେ ହେ ବାଟୋଇ, ଅଟକି ଯାଆ, ଅବାଟେ ଏମିତି ଆନମନା ହୋଇ, ଯାଉଛୁ ଚାଲି । ଆଖିରେ କି ତୋର ପଟି ବାନ୍ଧି… more »

Odia Poet

।। ଭଗବାନ ଉବାଚ ।। ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

।। ଭଗବାନ ଉବାଚ ।। ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର ହେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ କ’ଣ ସତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ନା’ ମୁଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ନା’ ମୁଁ ବଧିର। ତୁମେ ତ ମୋ ରୂପକୁ… more »

Odia Poet

#ଓଡିଆ କବିତା – ପଥ – ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

#ଓଡିଆ କବିତା – ପଥ – ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର  ।। ପଥ ।। ପଥ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଅନେକ ଦିନରୁ ଯିବି କେଉଁଠିକୁ ଜାଣେନା ନିଜେ, ବାଉଳା ହୁଏ ମୁଁ… more »

Odia Poet

ମୁକ୍ତିର ମହାମନ୍ତ୍ର # Written by Laxminarayan Pattnaik