MangalaJodi

ବିଶ୍ଵ ମାନଚିତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି #MangalaJodi #BirdsParadise #Odisha – ତଥ୍ୟ : ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋରଧା ।

ବିଶ୍ଵ ମାନଚିତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି  #MangalaJodi #BirdsParadise #Odisha –  ତଥ୍ୟ : ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋରଧା । ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବ ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣା ହ୍ରଦ…