Article by Debajani Mohanty

ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ଭଗବାନ ନୁହେଁ: ଦେବଯାନୀ ମହାନ୍ତି #OdiaLekha

ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ, ଇଶ୍ୱରନକର ଦୁଇଟି କୃତି. ଜନ୍ମବେଳେ କେବଳ ଲିଂଗ ଛାଡିଦେଲେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ଦୁଇଟି ଶରୀରରେ? କଣ ଝିଅ ଟିଏ ଅଲଗା ସ୍ବରରେ…