Spread the love
#ଓଡିଆଲେଖା : ପ୍ରେମର ଋତୁ – କବିତା ର ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର #ଓଡିଆ #କବିତା

କିଏ ମୋତେ କହି ଦେବ

ପ୍ରେମର ଋତୁ କେଉଁଟି,
ଅଥବା କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ଅବା
କେଉଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା
ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସମାଜ?
ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଋତୁ ଆଉ ବୟସ ବି ଥାଏ?
ଅଜବ ଲାଗେ ନା’ ସତେ
କହିବାକୁ, ଶୁଣିବାକୁ,
ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବୟସ ଓ ଋତୁ
କିମ୍ବା କେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ର ଧାର୍ଯ୍ୟ
ସମୟ ସୀମା?
କିଏ ଜାଣେ କେବେ କେଉଁ ଋତୁ
ଅବା କେଉଁ ବୟସରେ
କିଏ, କାହାକୁ, କିପରି, କାହିଁକି
ଅକସ୍ମାତ ଭଲ ପାଇଯିବ?

ପ୍ରେମ ସତେ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ,
ଅବା ହୃଦୟର ଅନୁଭବ କୁହ,
କେବେ କାହିଁକି କିପରି ଘଟିଯାଏ
କେବେ ବି ହୁଏନା ଜାଣି,
ନା କେବେ ଭାବି ହୁଏ
ନା କେବେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥାଏ,
ନା କେବେ ଚାହିଁ କରି ହୁଏ,
ହଠାତ୍ କେଉଁ ଏକ ସକାଳରେ
ଅବା ଦିନ ଦିପହରେ
କିମ୍ବା କେଉଁ ଅପରାହ୍ନ,
ଅବା କେଉଁ ସଂଧ୍ୟାର, ଅଳସ ପହର ରେ,
କାହା ସହ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହୋଇଯାଏ
ଅବା କଥା ପଦେ ଶୁଭିଯାଏ
ଅଥବା କେଉଁଠି ଫଟୋ ଟିଏ ଦେଖି ଦେଲେ
କୋଇଲିର କୁହୁ ତାନ,
ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀରେ କେଉଁ ଏକ
ମିଳନର ରାଗ ଶୁଣାଯାଏ ।

ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ,
ହେଲେ ତା’ର ଆଖି ସମାଜର ଆଖି ନୁହେଁ,
ପ୍ରେମର ଆଖି ସିଏ, ତା’ର
ହୃଦୟ ରେ ଖଞ୍ଜି ରଖି ଥାଏ,
ହୃଦୟ ରେ ଦେଖେ ସିଏ, ହୃଦୟରେ ଶୁଣେ,
ହୃଦୟର ଅନୁଭବ, କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ,
ଆତ୍ମାକୁ ତାର ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯାଏ ।
ପ୍ରେମ ବିନା ଶରୀର ତ ବଞ୍ଚି ରହେ,
ହେଲେ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଏ ।

ପ୍ରେମ କେବଳ ଶରୀର ର କ୍ଷୁଧା ନୁହେଁ,
ଆତ୍ମାର କ୍ଷୁଧା,
ପାଇବାର ପିପାସା ନୁହେଁ, ଦେବାର ଲାଳସା
ପ୍ରେମ ଆତ୍ମ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ,
ସୁଖ ଦେବାର ଭାବନା,
ତଥାପି କାହିଁକି କୁଣ୍ଠିତ ମନ,
ଆତ୍ମା ଯଦି ପ୍ରେମ ମାଗୁ ଥାଏ?
କାହିଁକି କୁଣ୍ଠିତ ସମାଜ,
ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ,
ଏ ସମାଜର କୁଣ୍ଠା ନା ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ,
କିମ୍ବା ଇର୍ଷା ପରାୟଣ ଏ ସମାଜ?

****×*****

By admin

Proud Odia