Odia Story

ମାତାଲ # MAATAAL # Odia Short Story

ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଅସରାଏ ବର୍ଷା ପରେ ରାତ୍ରିର ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରହରଟା ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର କେଁ କଟର ରଡିରେ କୋଳାହଳମୟ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ । ସାରା ଗାଁ ର ସରଳ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଶୋଇ… more »