Jadumani

Chiriki Pakaile || ଚିରିକି ପକାଇଲେ ||-ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଗପପେଡି-stories of Jadumani

Chiriki Pakaile || ଚିରିକି ପକାଇଲେ ||-ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଗପପେଡି-stories of Jadumani || ଚିରିକି ପକାଇଲେ || ଦିନେ ନୂଆଗଡ ରାଜସଭାରେ କବି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ… more »

Jadumani

Jadumani Rahasya – ଦେଖି ମଳ ହଳଦିଆ

~: ଦେଖି ମଳ ହଳଦିଆ :~ ଉପସ୍ଥାପନା :- ସୁନିଲ ପଣ୍ଡା  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଗାଁ ଭିଟାମାଟିରେ ଜଣେ ତେଲି ମହାଜନ ଥାଏ | ସେ ଭାରି କୃପଣ |… more »