Odia Sahitya ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର #Nayagarh

ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର #Nayagarh

ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। #Nayagarh କୌଣସି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ, କବିତା,… more »