Matrubhumi – ମାତୃଭୂମି – Written by Gangadhar Meher ସ୍ବଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର

Spread the love

Matrubhumi – Written by Gangadhar Meher  ମାତୃଭୂମି ସ୍ବଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର

india_map-ସ୍ବଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର

ଯେ କାଳେ ବାଳକ ବୁଲି ଯାଇପାରେ

ପଡ଼ୋଶିମାନଙ୍କ ଘର,

ସେ କାଳେ ଜାଣଇ ଅନ୍ୟ ଘରସବୁ

ତା’ ସଙ୍ଗୀ ବାଳକଙ୍କର ।

ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ପଡ଼ାରୁ

ଅନ୍ୟ ପଡ଼ା ବୁଲିଯାଏ,

ସେହି ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ାକୁ

ଆପଣାର ମଣିଥାଏ ।

ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମେ ପୁଣି ଯାଏ ଯେବେ ନିଜ

ଗ୍ରାମରୁ ହୋଇ ବାହାର,

ସେ କାଳେ ଜାଣଇ ନିଜ ଘର ଯହିଁ

ସେ ଗ୍ରାମ ଅଟେ ତାହାର ।

ଆପଣା ଗ୍ରାମର ନଦୀ ପୁଷ୍କରଣୀ

ବଗିଚା ଆଦି ସକଳ,

ଆପଣାର ବୋଲି କହେ; ପୁଣି

ସେହି ସବୁକୁ ମଣଇ ଭଲ ।

ବଡ଼ ହୋଇ ଯେବେ କରି ଯାଇପାରେ

ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟେ ବିଚ଼ରଣ,

ବଖାଣଇ ତହିଁ ନିଜ ରାଜା,

ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠପଣ ।

ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଠରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଯାଏ

ସବୁ ତା ରାଜ୍ୟର ଭଲ,

ସକଳ ସୁଖର ଆକାର ତାହାରି

ରାଜ୍ୟଟି ଅଟେ କେବଳ ।


No comments.

Leave a Reply