ଏକ ଅକାଳ ସକାଳର ଛବି – ଲେଖକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାସ #OdiaSahitya

Spread the love

ଏକ ଅକାଳ ସକାଳର ଛବି – ଲେଖକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାସ

ଏକ ଅକାଳ ସକାଳର ଛବି
*
ଓଳାରୁ ଗଡୁଚି ଗୋଳିପାଣି ଧାର
ଭାସିବ କାଗଜଡଙ୍ଗା,
ଅଲରା ବାଳରେ ଟିକିଟିକି ମୋତି
ଗାଆଁଦାଣ୍ଡ ପରା ଗଙ୍ଗା !
*
ଓଦାଚୁଲି ପରେ ଚାହାର ବେହୁରୀ
ବେହୁରୀ ଭିତରେ ଡଙ୍କା,
ବାଦୀପାଲା ଗାଏ ପାଗଳ ପବନ
ମନେ ନାଇଁ ତିଳେ ଶଙ୍କା !
*
କଳା କବକକୁ ଡରିବି ଏଣେ ନା
ଆଉଁଷିବି ଭୋକ ପିଠି,
ନିଦ ପୋଛିନିଏ ୟେସ- ଅସୁର
ଛାତିରେ ବିକଳ ତାତି !
*
ବିଷଗଛଗୋଟି ରୋପିଛି ମଣିଷ
ଫଳ ତା’ ଭୁଞ୍ଜିବ କିଏ,
ସବୁକୁ ହରାଇ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବେ ବି
ଭରା ତା’ର ଆଖିଲୁହେ !
*
ତାଟକା ଆଖିରେ ଅନେଇଛି ଜଗା
ପାହାଚେ ଖେଳିବ ମୀନ,
ଛତିଆ ଯିବାକୁ ଛାନିଆ ହେଲାଣି
କାଳିଆ କଳାବଦନ !
* * *


Proud Odia

No comments.

Leave a Reply