ଆମେ ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ

Spread the love

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ। ଆମ ଭାଷା ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିବସରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା।

ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ରେ ମମତାଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ,

ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନି ଗଣରେ ଗଣିବାଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ ?


ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ। ଆମ ଭାଷା ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିବସରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା।

Classical Odia Language Day – 11th March


Proud Odia

No comments.

Leave a Reply