ସିଏ କି ରଖିବ ମନେ by ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର

Spread the love

ସିଏ କି ରଖିବ ମନେ

କବି : ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର

ମନର ଝରକା ଖୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି

କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ,
ନୟନ ର ଆର ପାରେ
ହୃଦୟ ମୋ ଯାଇଛି ତ ହଜି ।
ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି ମୁଁ,
କିଏ ନେଇ ଗଲା ଅବା,
କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଲି,
ନିଜ ଅଜାଣତେ !


ଯାହା କୁ ମୁଁ ଦେଲି ଅବା
ଯିଏ ନେଲା ଚୋରି କରି,
ସିଏ କି ରଖିବ ସାଇତି,
ନିରିମାଖି ହୃଦୟ କୁ ମୋର?
ନା ହତାଦରେ ରଖି ଦେବ
ଅସଜଡା କେଉଁ କୋଣେ
ଆଉ ଭୂଲି ଯିବ,
କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ।
ଯଦି କରେ ସେଇମିତି
କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କହ
ବିନା ହୃଦୟ, ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ
ଏ ସାରା ଜୀବନ?

No comments.

Leave a Reply