Spread the love

BHAJU KINA RAM NAAM RE KUMAR -Oriya TIKA GOVINDA CHANDRA – Bhaga 2 ଭଜୁ କିନା ରାମା ନାମରେ ରାଜନ ବୋଲୁକିନା ରାମ ନାମ
~~~ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ~~ ଅଦ୍ଧାୟ-୨
tika gobinda chandra oriya eodisha.org
ପକାଇ ଆସିବେ ମଶାଣି ଭୁଇଁରେ ଦୁଆରେ ଦେବେ ଗୋବର

ମଲା ଗଲା ବୋଲି ଦି’ଘଡି କାନ୍ଦିବେ ଜଣେ ନ ଯିବେ ସଙ୍ଗର ।

ଆସିବାରେ ବେଳେ ଏକାରେ କୁମର ଗଲାବେଳେ ଯିବୁ ଏକା

ମଲେ ତୋର ସଙ୍ଗେ ଜଣେକେ ନ ଯିବ ଧର୍ମ ଥିଲେ ହେବ ସଖା ।

ଯାହା ଦେବୁ ହସ୍ତ ଟେକିରେ କୁମର ଯାହା ଦେବୁ ହସ୍ତ ତୋଳି

ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଯେ ଧର୍ମ କରିବ ହେବ ପଥକୁ ସଙ୍ଖାଳି ।

ଲକ୍ଷେକ କପିଳା ଗୋରୁ ଦାନ ଦେଲେ ଅଙ୍ଗୁ ପାତକ ନ ଯାଇ

ଦାନ ଛଡା ପୂଣ୍ୟ ନାହିଁରେ କୁମର ମନରେ ଭାବ ୟା ତୁହି ।

ଦେବୁ ଦିଆଇବୁ ଦାନହିଁ କରିବୁ ମରଣ ପଥକୁ ସେହି

ମରଣର ପଥ କେଡ଼େସେ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକତି ଲଭିବୁ ତୁହି ।

ସେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଦେଉଛି ଉତ୍ତର ଶୁଣ ଗୋ ଜନନୀ ତୁହି

ତୋର ମନେ ଯେବେ ଥିଲାଲୋ ଜନନୀ ଯୋଗୀ କରିଦେବା ପାଇଁ ।

ଅଜ୍ଞାନ ବେଳରେ ବାଳୁତ କାଳରେ ଯୋଗୀ ନ କଲୁ କିମ୍ପାଇ

ଏତେବେଳେ ମାତା ମୋ ସଙ୍ଗେ ଲାଗିଛୁ ରାଜା ଯିବ ଯୋଗୀହୋଇ ।

By