Spread the love
Eminent personality of #Odisha
Eminent personality of #Odisha

Eminent personality of Odisha Pradesh | Famous Persons of Odisha

 • Aadi Kabi: Sarala Das
 • Atibadi: Jagannath Das
 • Bani Kantha: Nimai Charan Harichandan
 • Bhakta Kabi: Madhusudan Rao
 • Bhumiputra: Biju Pattnaik
 • Bidagdha Kabi: Abhimanyu Samantasinghar
 • Gayak Bhaskar: Jagannath Behera
 • Gayak Kabi: Hari nath
 • Gayak Ratnakar: Kanhu Charan Patisharma
 • Gayak Sadhak: Balakrushna Das
 • Gayak Siromani: Niranjan Kar (Pala)
 • Suramani : Raghunath Panigrahi
 • Jatiya Kabi: Veera Kishore Das
 • Kabi Chandra: Kalicharan Pattnaik
 • Kabi Manjula: Krushna Prasad Basu
 • Kabi Samrat: Upendra Bhanja
 • Kabi Sekhar: Chintamani Mohanty
 • Ganakabi : Baishnaba Pani
 • Kabi Surjya: Baladeva Rath
 • Kabibar: Radhanath Rath
 • Kalanidhi: Banchanidhi Senapati
 • Kanta Kabi: Laxmikanta Mohapatra
 • Karmaveera: Gourishankar Ray
 • Kishora Kali: Shyam sundar Das
 • Loka Ratna: Dr. Kunjabihari Das
 • Mancha Shree: Ashwini Kumar Ghosh
 • Naari Kabi: Kuntala Kumari Sabat
 • Natya Bharati: Ashwini Kumar Ghosh
 • Natyacharya: Raghunath Panda
 • Netaji: Subas Chandra Bose
 • Nrutya Prabina: Smt. Sanjukta Panigrahi
 • Prakruta Kabi: Gangadhar Meher
 • Premika Kabi: Mayadhar Mansingh
 • Santha Kabi: Bhima Bhoi
 • Swabhav Kabi: Gangadhar Meher
 • Utkal Bharati: Kuntala kumara Sabat
 • Utkal Bhima: Padma Charan Pattnaik
 • Utkal Gourav: Madhusudan Das
 • Utkal Ghanta: Jadumani Mahapatra
 • Utkal Keshari: Dr. Harekrushna Mahatab
 • Utkal Ratna: Gopalkrushna Pattnaik
 • Utkalamani: Gopabandhu Das
 • Vyasa Kabi: Fakir Mohan Senapati