Odisha Writers

we ll add all type writers

#ଓଡିଆଲେଖା – କବି ଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ଆଖିପତା #ଓଡିଆଲେଖ #ଓଡିଆପଢ

#ଓଡିଆଲେଖା – କବି ଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ଆଖିପତା #ଓଡିଆଲେଖ #ଓଡିଆପଢ  ଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ…