Spread the love

BHAJUKINA RAM NAAM RE KUMAR -Oriya TIKA GOVINDA CHANDRA – Bhaga 3 ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ~~ ଅଦ୍ଧାୟ -୩ ଭଜୁ କିନା ରାମା ନାମରେ ରାଜନ ବୋଲୁକିନା ରାମ ନାମ

tika gobinda chandra oriya eodisha.org ~~~ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ~~ ଅଦ୍ଧାୟ-୩

ମାତା ତୁ ନୋହିଲୁ ଚଣ୍ଡୁଳୁଣୀ ହେଲୁ ମୋ ପିଣ୍ଡେ ହେଲୁ ଭଗାରୀ

ତଳୁ ଲତା କାଟିଦେଇ ଲୋ ଜନନୀ ଉପରେ ସିଞ୍ଚିଲୁ ବାରି ।

ପାଣି ତଳୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୁମର ପୁରି ରହୁ ସରୋବର

ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ତୋ ହଂସ ଉଡିବ ପିଣ୍ଡ ନେବ ନାରଖାର ।

ପାଣି ସିନା ରହେ ଗଭୀର ତଡାପେ ମୀନ ରହେ ସେହିଠାରେ

ପାଣି ସିନା ଜାଣେ ପୁତ୍ରର ବେଦନା ହୃଦ ପୋଡେ ନିରନ୍ତରେ ।

ଗହନ ବନସ୍ତ ପୋଡିଲେ ଧନରେ ଜନ ଜଗତ ଜ।ଣନ୍ତି

ମାତା କ୍ଷୀରବତୀ ହୃଦୟ ପୋଡିଲେ ତାହା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ।

ସେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଦେଉଛି ଉତ୍ତର ଶୁଣ ଗୋ ଜନନୀ ତୁହି

ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ସ୍ନାହାକୁ କହନ୍ତି କହ ଯେ ତାହା ବୁଝାଇ

ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ସ୍ନାହାନକୁ ଗଲେ ତୁଠ ନିର୍ମଳ ନୁହଁଇ ।

ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତକ ଲଗାଇ ।

ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ଦେଉଳେ ଦିଅଁ ଲୁଚାଇ

ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ମୁଖ ଚାହିଁଗଲେ କାମନା ପୂର୍ଣ ନୁହଇଁ ।

ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ଯେ ସ୍ଥାନେ ବସଇ ସେ ସ୍ଥାନ ମରୁ ବୋଲାଇ

ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ଯେ ଡାଳେ ବସଇ ସେ ଡାଳ ଛିଡି ପଡଇ ।

By