Month: May 2020

ଭେଟେରାନ୍ସ କ୍ଲବ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ

ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ତା’ର ବ୍ୟାପକ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କଟୀବଦ୍ଧ ଭେଟେରାନ୍ସ କ୍ଲବ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି…