Month: January 2019

ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ

ନନ୍ଦନକାନନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ଏକ ରୋଚକ କାହାଣୀ ରହିଛି । ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀଉଦ୍ୟାନର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କରାଯାଇ…