mini-banner-gif

Tuma Gaon : Kabita Janhara Thikana ତୁମ ଗାଁ : ଜହ୍ନର ଠିକଣା – Kabi Manoj Das #Odia #Odisha #ManojDas #TumaGaon

Spread the love

Tuma Gaon : Kabita Janhara Thikana ତୁମ ଗାଁ : ଜହ୍ନର ଠିକଣା – Kabi Manoj Das #Odia #Odisha #ManojDas #TumaGaon

ଜାଣେନା କି ପ୍ରେରଣାରେ ରାଜନୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରହରେ
ଚାଲି ଆସିଥିଲି ବୁଲି ତୁମ ଗାଆଁ ନଈର କିନାରେ ,
ସେତେବେଳେ ମହାକାଶ ରାଜଯୋଗୀ , ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ
ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ତାରାମାନେ ଦିଶୁଥିଲେ ଯଦ୍ୟପି ଉଦବିଗ୍ନ
ଜହ୍ନର ଠିକଣା ପାଇଁ , ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ,

Tuma Gaon  Kabita Janhara Thikana - Kabi Manoj Das #Odia #Odisha #ManojDas #TumaGaon
ଉଲକା ପେଷି ଦିଗଦିଗନ୍ତେ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ଵେଷଣ ତା’ର ।
ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଦିନକର ବିରକ୍ତି ଓ କ୍ଳାନ୍ତି
ଶୋଷି କରୁଥିଲା ଶେଷ ଅନ୍ଧାରର କୋମଳ ପ୍ରଶାନ୍ତି ।

ହଠାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଭଳି , ତାରା ଭଳି ତଥା ଉଲକା ଭଳି ,
ଜହ୍ନ ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ହୃଦୟ ମୋ ଉଠିଲା ଉଛୁଳି ।
ଧନ୍ୟ ତମ ମାୟା ଆହେ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ତାରା ଓ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ,
ବନାଇ ଛାଡିଲ ମୋତେ ମିଛୁଟାରେ ଏମିତି ନିର୍ବୋଧ !
———–
[ “ ତୁମ ଗାଁ : ଜହ୍ନର ଠିକଣା “ ~ ‘ ତୁମଗାଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ‘]


No comments.

Leave a Reply