mini-banner-gif
Odia Poet

ପ୍ରିୟ ବିନା ଶ୍ରାବଣ – ରଚନା ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର #OdiaPost #OdiaLekha #Kabita

ପ୍ରିୟ ବିନା ଶ୍ରାବଣ – Lekhika ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର #OdiaPost #OdiaLekha #Kabita ରଚନା : ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ର ଏଇ ବରଷା ରାତିରେ ତୁମ କଥା… more »

Odia Poet

ସିଏ କି ରଖିବ ମନେ by ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର

ସିଏ କି ରଖିବ ମନେ କବି : ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ମନର ଝରକା ଖୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ, ନୟନ ର ଆର ପାରେ ହୃଦୟ ମୋ… more »

Odia Poet

ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ତୁମେ ଖାଲି ହାତ ଯାଅ

କବି : ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ହେ ମୃତ୍ୟୁ ! ଆଜି ଯାଅ, ଆଉ ଦିନେ ଆସିବ, ମୋ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ଦିଅ ।… more »