mini-banner-gif
Odia Poet

ଜୀବନ ସାଥୀ – ରଚନା ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର #OdiaLekha #Kabita

ଜୀବନ ସାଥୀ – ରଚନା ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର #OdiaLekha #Kabita ରଚନା- ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ତୁମଠୁ ଆରମ୍ଭ ସଂସାର ମୋହର ତୁମେ ସାଥେ ଥିଲେ ଦୁଃଖର ଶେଷ, ତୁମ… more »