mini-banner-gif

“Maatira Bidroha – ମାଟିର ବିଦ୍ରୋହ” Odia Kabita ra lekhaka MK Muduli

Spread the love

ମାଟିର ବିଦ୍ରୋହ

 

ସୃଷ୍ଟି ମୋର ୟେବେ ଠାରୁ, ଏ ଧରଣୀ ଦେହେ

ନଥିଲା ତ ମଣିଷର ଚିହ୍ନ,

ବିଦ୍ରୋହୀ ମୁ ଅବସର ନେବି ନାହିଁ

ପହଂଚିବ ନାହିଁ ମୋର, କରାଳ ସେ କାଳ ଅପରାହ୍ନ….

 

ଆସାଯୀ ମୁଁ ନୁହେଁ କେବେ, ତବ ଆଶୀର୍ବାଦେ

ତବ ଠାରେ ନଇଁବନି ମଥା,

ନିବୃତ ମୁ ଅହରହ ଶାନ୍ତିର ଆସାଯୀ

ତୁମେ କି ବୁଝିବ ନର, ମାଟି ଆଉ ମମତାର କଥା….

 

ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ କରିଚି କେତେ, ନୁତନ ଜୀବନ

ବୃକ୍ଷ ଅବା ପ୍ରାଣୀ ସତସତ,

ମାନ ବା ନମାନ ମୋର ସଦ୍ଯ ଭାଷଣକୁ

ବିବଶ ମୁଁ କହିବାକୁ, ତୁମେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଅଂଶ ମାତ୍ର…..

 

ଏ ମାଟିର କୋଳେ ବସି, ଫଳାଇଲ କେତେ

ନାନା ଶସ୍ଯ, ପୁଷ୍ପ ଫଳ ମୁଳ,

ଲକ୍ଷ ଏ ୟେହେତୁ ତବ ଅଧିକ ଅମଳ

ସାରରେ ପୋତିଲ ମାଟି, ନାଶ ଗଲା ଉର୍ବର ସମୁଳ….

 

ମୋ ଉପରେ କେତେ କେତେ, ପ୍ରହାରର ବର୍ଷା

ହୋଇଅଛି ଭିର୍ନ୍ନଭିର୍ନ୍ନ ଭାବେ,

ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ଦେବା ଭଲ

ଲଂଗଳ ଆଘାତ ଅବା, ସାରର ସେ ଅଦୃଶ୍ଯ ପ୍ରଭାବେ….

 

ମୋ ଜୀବନ ସଫଳତା, ଅବଦାନ କଥା

ନବୁଝିଲ ହେ ମାନବ ମାନେ,

ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ମାନିନେବି ତବ କଥା କିଆଁ

ମାଟି ମୁଁ ବିଦ୍ରୋହ କରେ, କୁତ୍ରିମ ଏ ସାର ଆଲିଂଗନେ…..

 

ଏହାପର ନିଷ୍ପତି ମୋ, ଶୁଣିରଖ ନର

ଦେବିନାହିଁ ତବେ ଶସ୍ଯ ପୁଟେ,

ନହେବ ହେ ଜାତ ଏଠି ବନସ୍ପତି ଭ୍ରୁଣ

ଲଗାଇଲେ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ଯ, ପଟୁଭରା ତଟିନୀର ତଟେ…..


No comments.

Leave a Reply