mini-banner-gif

#କୁନିଗପ #ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣ ଲେଖକ ରଶ୍ମିରଂଜନ ସାହୁ #କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ

Spread the love

#କୁନିଗପ #ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣ ଲେଖକ ରଶ୍ମିରଂଜନ ସାହୁ

ସମୟର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ସମୟ ନାଇଁ
ତେଣୁ କାଳଖଣ୍ଡ ର ହିସାବ ନାଇଁ
ସେ ଅନେ…………କ ବର୍ଷ ପର ର କଥା
ଦିନେ ହସ ଆଉ ଲୁହ ବୁଲି ବାହାରିଲେ
ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନବାକୁ କୋଉ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା
ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୁଲିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ
ହସ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଥିଲା
ଲୁହ ବୋହି ବୋହି ଯାଉଥିଲା
ହଠାତ ଲୁହ ଡେଇଁଲା ଆଉ ହସ ପବନ ରେ ପବନ ହେଇ ମିଳେଇଗଲା ।।
ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଠିରେ ଡିଜିଟାଲ ଟିଭି ଚାଲୁଥିଲା
ଯଦିଓ କାହାକୁବି ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା
ତଥାପି ଟିଭି ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁର ଉତ୍ତାପରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ ଚାଲୁଥିଲା ।।
ଆଉ ସେଦିନର ଖବର ଏଇଆ ଥିଲା କି
ମଣିଷର ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର
ଲୁହ ଏବେ ମଣିଷର ଅବହେଳା କାରଣ ରୁ ପଥର
ପଥର ଭିତରୁ ହସ ପାଇଁ ଜୀବାଷ୍ମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହସ ହରେଇଥିବା ନୃତତ୍ତ୍ୱବୀତ ମାନେ ।।
#ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣ
#ରଶ୍ମିରଂଜନସାହୁ

Rashmi ranjan Sahoo
ଦରିଆ ମଝିରେ ଜୀବନ କୁହ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବି କୋଉଠି ରାତି ପାହିଗଲେ ରହିବନି ଡର ମିଛ ଅନ୍ଧାର ମୋତେ କହୁଛି ସପନ ଭେଳିକି ରୂପର ଭେଳିକି ଖିଆଲି ମନ ମୋ ଭୋଗୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ତଥାପି ନାଆ ମୁଁ ବାହୁଛି ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ ଭରସାରେ ଦିନେ ମେଲିଥିଲି ମୋର ନାଆଟି ଦରିଆ ମଝିରେ ଜୀବନ କୁହ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବି କୋଉଠି. !!

No comments.

Leave a Reply