mini-banner-gif

ଦୃଷ୍ଟିଦୋଶ

ଦୃଷ୍ଟିଦୋଶ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର             ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ମୁଠା ଖୋଲି ଦେଲି କିଛି ନାହିଁ ନା? ବନ୍ଦ ମୁଠାରେ ବି କିଛି ନଥିଲା… more »

ପ୍ରିୟ ବିନା ଶ୍ରାବଣ – ରଚନା ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର #OdiaPost #OdiaLekha #Kabita

ପ୍ରିୟ ବିନା ଶ୍ରାବଣ – Lekhika ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର #OdiaPost #OdiaLekha #Kabita ରଚନା : ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ର ଏଇ ବରଷା ରାତିରେ ତୁମ କଥା… more »

ଆମେ #ଓଡିଆ – ରଚନା ବିନୟ ମହାପାତ୍ର #OdiaPost #OdiaLekha #Kabita

ଆମେ #ଓଡିଆ – ରଚନା ବିନୟ ମହାପାତ୍ର #OdiaPost #OdiaLekha #Kabita ରଚନା : ବିନୟ ମହାପାତ୍ର ଆମେ ଓଡିଆ, ଧିରେ ଧିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ ପଛରେ ଆସୁଛି, କଳା… more »

ଜୀବନ ସାଥୀ – ରଚନା ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର #OdiaLekha #Kabita

ଜୀବନ ସାଥୀ – ରଚନା ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର #OdiaLekha #Kabita ରଚନା- ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ତୁମଠୁ ଆରମ୍ଭ ସଂସାର ମୋହର ତୁମେ ସାଥେ ଥିଲେ ଦୁଃଖର ଶେଷ, ତୁମ… more »

ମୁକ୍ତି ଅଭିଳାଶ-by ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

ମୁକ୍ତି ଅଭିଳାଶା ରଚନା- ବିନୟ ମହାପାତ୍ର               ବେଳେ ବେଳେ ଭାବିବାକୁ ମନ ବିବଶ ହୋଇ ଯାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖ, ଯାହାକୁ ପଚାର,… more »

ଟିକେ ସହଳ ଆସନ୍ତନି by ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

ଟିକେ ସହଳ ଆସନ୍ତନି ! ରଚନା : ବିନୟ ମହାପାତ୍ର                       ବର୍ଷେ ହେବାକୁ ହେଲାଣି ତୁମେ… more »