mini-banner-gif

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଋତୁ ଟିଏ by ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଋତୁ ଟିଏ ରଚନା : ବିନୟ ମହାପାତ୍ର           ଆକାଶ ରେ ଜହ୍ନ ଥିଲା, ସାମ୍ନା ରେ କୁଳୁ କୁଳୁ ଝରଣା ବି… more »

କେମିତି ଗଲ ଯେ ଭୂଲି by ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର

କେମିତି ଗଲ ଯେ ଭୂଲି           କବି : ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରିୟତ୍ତମ ମୋର ପ୍ରିୟା ବୋଲି କହି କେତେ ଯେ ପାଇଲ ଭଲ,… more »

ବିରହାଗ୍ନି by ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

” ବିରହାଗ୍ନି “ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର ଅଭିଶପ୍ତ ଯକ୍ଷ ର ଜୀବନେ ତୁମ ସଙ୍ଗ ବିନା ରଙ୍ଗହୀନ, ନିସଙ୍ଗ ଏ ଦିବସ ରଜନୀ । ହେଲେ, ବିରହ ର ଜ୍ୱାଳା ମୋତେ,… more »

ସିଏ କି ରଖିବ ମନେ by ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର

ସିଏ କି ରଖିବ ମନେ କବି : ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ମନର ଝରକା ଖୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ, ନୟନ ର ଆର ପାରେ ହୃଦୟ ମୋ… more »

ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ତୁମେ ଖାଲି ହାତ ଯାଅ

କବି : ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ହେ ମୃତ୍ୟୁ ! ଆଜି ଯାଅ, ଆଉ ଦିନେ ଆସିବ, ମୋ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ଦିଅ ।… more »

ଯୌବନ ମୋ ଚିର ବସନ୍ତ

“ଯୌବନ ମୋ ଚିର ବସନ୍ତ” ରଚନା : ବିନୟ ମହାପାତ୍ର କେହି ଜଣେ କହି ଗଲା, କାନ ରେ ମୋ ତୁନି ତୁନି, ଯୌବନ ମୋ ଚାଲି ଗଲା ବୋଲି। ହେଲେ… more »