mini-banner-gif

ନିଜକୁ ଦେଖ ନିଅ ପରଖ – ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

।। ନିଜକୁ ଦେଖ ନିଅ ପରଖ ।। ଆରେ ହେ ବାଟୋଇ, ଅଟକି ଯାଆ, ଅବାଟେ ଏମିତି ଆନମନା ହୋଇ, ଯାଉଛୁ ଚାଲି । ଆଖିରେ କି ତୋର ପଟି ବାନ୍ଧି… more »

।। ଭଗବାନ ଉବାଚ ।। ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

।। ଭଗବାନ ଉବାଚ ।। ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର ହେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ କ’ଣ ସତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ନା’ ମୁଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ନା’ ମୁଁ ବଧିର। ତୁମେ ତ ମୋ ରୂପକୁ… more »

#ଓଡିଆ କବିତା – ପଥ – ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

#ଓଡିଆ କବିତା – ପଥ – ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର  ।। ପଥ ।। ପଥ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଅନେକ ଦିନରୁ ଯିବି କେଉଁଠିକୁ ଜାଣେନା ନିଜେ, ବାଉଳା ହୁଏ ମୁଁ… more »

ମୁକ୍ତିର ମହାମନ୍ତ୍ର # Written by Laxminarayan Pattnaik

Swapna -Odia Kabita #YoungPoet Sumit Panda #OdiaLanguage

ସ୍ଵପ୍ନ                                            … more »

Pratikhya – Odia Kabita lekhaka Sumit Panda #Odia #Kabita #Odisha #language

Pratikhya – Odia Kabita lekhaka Sumit Panda #Odia #Kabita #Odisha #language       ପ୍ରତୀକ୍ଷା                  … more »