mini-banner-gif
Odia Poet

।। ଭଗବାନ ଉବାଚ ।। ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

।। ଭଗବାନ ଉବାଚ ।। ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର ହେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ କ’ଣ ସତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ନା’ ମୁଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ନା’ ମୁଁ ବଧିର। ତୁମେ ତ ମୋ ରୂପକୁ… more »

Odia Poet

#ଓଡିଆ କବିତା – ପଥ – ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

#ଓଡିଆ କବିତା – ପଥ – ଲେଖକ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର  ।। ପଥ ।। ପଥ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଅନେକ ଦିନରୁ ଯିବି କେଉଁଠିକୁ ଜାଣେନା ନିଜେ, ବାଉଳା ହୁଏ ମୁଁ… more »