Garajila Mekha Barshe Nahi(ଗରଜିଲା ମେଘ ବରଷେ ନାହିଁ)-Odia Katha-O-Natha

Garajila Mekha Barshe Nahi(ଗରଜିଲା ମେଘ ବରଷେ ନାହିଁ)-Odia Katha-O-Natha Related posts: Odia Dhaga Dhamali- Dhira Pani Pathara Kate … Katha O Natha- Nahi Mamu… more »

Odia Bhagabata Gita bani – Ditia Adhyaya 54 para – Odia Sadhubani Daily Update

Odia Bhagabata Gita bani /Katha -Ditia Adhyaya 50 para– Odia Sadhubani Daily Update ଉପସ୍ଥାପନା: ଦୀପକ In chapter four Lord Krishna reveals how spiritual… more »

Needa – The Nest “Khidra Galpa” by Prasanta Kumar Bhunya

Needa ନୀଡ଼…!!! – The Nest “Khidra Galpa” by Prasanta Kumar Bhunya ନୀଡ଼…!!! କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଥଚ ସରଳ, ନିରୀହ ଏଇ ଜାତି। ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରର ଅପରୂପ ସମ୍ଭାର… more »

Ati Parichaye Samman Hani||ଅତି ପରିଚୟେ ସମ୍ମାନ ହାନି||-Odia Katha O Natha

Related posts: Odia Katha O Natha -“Swargaku Nisuni Nahin Bada Lokanku Uttara Nahin” … Odia Dhaga Dhamali- Dhira Pani Pathara Kate … Katha… more »

Jibanara Jatra Pathare , lekhika Sweta Rupa -ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ…

Jibanara Jatra Pathare , lekhika Sweta Rupa -ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ… Jibanara Jatra Pathare… Sangrahaka Tume anek Smruti aau Anubhutira… Banchi rahichha tume samastanku… more »

Words of Utkala Gaurav Madhusudan Das – Odisha

Words of Utkala Gaurav Madhusudan Das – Odisha Related posts: Odia Dhaga Dhamali- Dhira Pani Pathara Kate … Odia Dhaga-Dhamali(Chali na jani batara… more »

Words of Padit Gopabandhu Das – Odisha

Words of Padit Gopabandhu Das – Odisha Related posts: Odia Dhaga Dhamali- Dhira Pani Pathara Kate … Katha O Natha- Nahi Mamu Tharu… more »

Kabi Gangadhar Meher’s word for the Omnipresent Lord!!!

[box_info]Kabi Gangadhar Meher’s word for the Omnipresent Lord!!![/box_info]   Related posts: Words of Utkala Gaurav Madhusudan Das – Odisha Words of Utkala Gaurav… more »